Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich

 

Nawigacja

Joanna Krzewska

Regulamin wypożyczalni

 

 

Regulamin WYPOŻYCZALNI

 

1. Z księgozbioru wypożyczalni mogą korzystać
nauczyciele, pracownicy administracyjni,
uczniowie i ich rodzice

2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki
na okres jednego miesiąca

4. W razie potrzeby czytelnik może prosić
o prolongatę na następny miesiąc

5. Książki należące do księgozbioru podręcznego
podaje bibliotekarz lub aktyw biblioteczny

6. Z pozostałych działów  czytelnicy mogą
korzystać samodzielnie

7. Czytelnik stara się samodzielnie korzystać
z katalogów bibliotecznych

8. Książki należy szanować

9. Za książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik
oddaje taką samą lub inną aktualnej wartości

10. Do 10 czerwca danego roku szkolnego wszystkie
książki muszą być zwrócone

11. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania
powyższego regulaminu