Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich

 

Nawigacja

Rada Pedagogiczna Dzwonki Hymn Szkoły Patron Szkoły Regulamin korzystania z boiska szkolnego

O szkole

Rada Pedagogiczna

 

Dyrektor Szkoły 

 

mgr Iwona Stanulczyk
 

 

 

Wicedyrektor Szkoły 

 

mgr Jolanta Czornyj

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Małgorzata Słomiany
mgr Marlena Czupryn

mgr Elżbieta Kubica
m
gr Ilona Świerkowska
mgr Aleksandra Romik
mgr Wioletta Szołtysik


 

Język polski

 

mgr Hanna Dikta
mgr Joanna Krzewska
mgr Beata Pawełczyk
mgr Mateusz Heinze


 

Język angielski

 

mgr Justyna Janeczek
mgr Anna Pieran

 

Język niemiecki

 

mgr Aleksandra Pryk

 

 

 

Historia/ Wiedza o społeczeństwie/ Edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Danuta Bryniak
mgr Hanna Dikta

 

 

Matematyka

 

mgr Anna Kalus
mgr Teresa Wojewódzka-Białas

 

Przyroda

 

mgr Elżbieta Kubica
mgr Roksana Maksysz
 

Muzyka

 

mgr Mateusz Brol 

Plastyka

 

mgr Mateusz Brol
 

Zajęcia techniczne/Technika

 

mgr Mateusz Brol
 

 

 

Fizyka

 

mgr Teresa Wojewódzka -Białas

 

 

 

Chemia 

 

mgr Monika Pogoda

 


 

Biologia

 

mgr Iwona Butrej

 

 

 

Geografia

 

mgr Roksana Maksysz

 

 

Zajęcia komputerowe/Informatyka

 

mgr Jolanta Czornyj
mgr Joanna Krzewska
 

Religia

 

ks. Grzegorz Wieczorek
dr Sara Bezner
 

Wychowanie fizyczne

 

mgr Wojciech Baran
mgr Katarzyna Bebiołka
mgr Izabela Bem

mgr Michał Wadowski
 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Marlena Czupryn

 

 

 

Doradztwo zawodowe

 

mgr Ewa Sadowska

 

 

 

Nauczyciel wspomagający

 

mgr Anna Pełka
mgr Katarzyna Kazyk
mgr Magdalena Mądrzejewska
mgr Dominika Pisarczyk-Gogolok
mgr Aneta Waluda

 

 

Pedagog

 

mgr Izabela Bem


 

Biblioteka

 

mgr Joanna Krzewska

 

Świetlica

 

mgr Ewa Hoinka - kierownik
mgr Bożena Przybyła

mgr Dominika Pisarczyk-Gogolok
mgr Marlena Czupryn
mgr Mateusz Heinze
mgr Małgorzata Słomiany
mgr Wioletta Szołtysik