Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich

 

Nawigacja

Izba Tradycji

Zapraszamy

  Chlubą  naszej szkoły jest Izba Pamięci i Tradycji. Powstała zinicjatywy kierownika szkoły Bolesława Boronia i mieszkańców Brzozowic, którzy przekazywali do naszej szkoły mnóstwo cennych eksponatów związanych z życiem codziennym w dawnym śląskim domu,oryginalnych pamiątek, dokumentów i innych świadectw historii w znacznej mierze o wartości muzealnej. Otwarcia izby dokonano 17 stycznia 1979 roku. Pierwotna nazwa izby brzmiała Izba Pamięci Narodowej. W następnych latach powiększano zbiory o stale ginące pamiątki świadczące o naszej przeszłości

. Obecnie izba została przeniesiona do większego pomieszczenia,które zostało podzielone na cztery części.W pierwszej części mamy urządzoną kuchnię, w drugiej części mamy odtworzony pokój i sypialnię.W trzeciej części znajdują się narzędzia rolnicze i gospodarcze. W czwartej części mamy gabloty z różnymi dokumentami. W dalszym ciągu powiększamy nasze zbiory o nowe eksponaty.

 Głównym założeniem naszego muzeum jest udostępnianie naszych zbiorów do celów dydaktycznych, dla realizacji edukacji regionalnej.Jest to bardzo ważne, abyśmy będąc członkiem Unii Europejskiej nie zapomnieli o swoich korzeniach, by młodzi Polacy nie zapomnieli, kim są i skąd pochodzą, by umieli byc dumni ze swej polskości i śląskości.